onsdag 31 mars 2010

Följ trafikreglerna när du cyklar... Annars kommer cykelpolisen och tar dig
Follow traffic rules while biking... Or bicycle police will come and get you...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar