fredag 29 oktober 2010

Mannen med liggcykeln / The man with the lie down bike

I en liten stad som Lund är det inte svårt att bli en lokal kändis. Den här killen tex. har blivit en bara genom att åka runt på en extraordinär cykel. Cool snubbe!

In a small town like Lund it does not take much effort to become a local celebrity. This guy for example has become one just by riding an extraordinary bike. Cool dude!

IMG_1418

torsdag 28 oktober 2010

Regn och rusk / Rainy weather

Bad weather does not mean bad clothing as this girl is an excellent example of.
IMG_1453

A hooded coat is good cover.
IMG_1457

Some more classy all-weather gear.
IMG_1438

onsdag 27 oktober 2010

Varning för snuten! / Warning Cops!

Polisen är på hugget mot cyklister i Lund för tillfället. Sydsvenskan har skrivit om detta. Här stoppas cyklister och bötfälls för att ha kört mot enkelriktat. På Malmö Lund Cycle Chic tycker vi att det finns viktigare uppgifter för polisen, som att bötfälla bilister som kör för fort tex.

Police is on the move against bikers in Lund at the moment. Sydsvenskan had an article on this. Here bikers are stopped and fined for riding in the wrong direction on a one way road. At Malmö Lund Cycle Chic we think there are more important tasks for the police, like fining car drivers speeding for example.

IMG_1387

IMG_1384

tisdag 26 oktober 2010

Vélocoture

Vi är väldigt stolta på Malmö Lund Cycle Chic At vi har fått ett av våra foton utvalda som ett av de bästa från Flickr poolen Vélocoture i augusti och september. Se hela urvalet här.

We are very proud at Malmö Lund Cycle Chic that one of our photos have been selected as one of the top photos from the Velocoture Flickr pool in August and September. See the entire selection here.

IMG_9792

En trevlig trio / A pleasant trio

IMG_1257

måndag 25 oktober 2010

fredag 22 oktober 2010

Malmö, parkernas stad / Malmö city of parks

Vi har fått ett nytt foto från Ola Lindberg.
We got a new picture from Ola Lindberg.

Mörka moln / Dark clouds

Dessa mörka moln över universitetshuset skrämmer inte stadens cyklister.

These dark clouds over the university building dont scare the citys bikers.

IMG_1217

tisdag 19 oktober 2010

Hövding - Den osynliga cykelhjälmen / Hövding - the invisible bike helmetEfter många års utvecklingsarbete och hemlighetsmakeri är nu den "osynliga" cykelhjälmen här. Hövding är som en airbag för cyklisten. Den är konstruerad som en krage som exploderar upp n uppblåsbar cykelhjälm i två steg vid kollision.

Hjälmen kommer att kosta ca 3000 kronor och hurvida det är ett lockande pris och hurvida cyklister kommer att föredra en exploderande krage runt halsen framför traditionell hjälm återstår att se. Det är hur som hellst fråga om ett mästerverk då det gäller design och productutveckling.

Kolla filmerna på Hövdings hemsidan för att se funktionen.

After several years of development and secresy the "invisible" bike helmet is now released. Hövding is like an airbag for bikers. It is constructed like a collar that explodes up an inflatable helmet in two steps at collision.

The helmet will cost approximately 300 € If bikers find this attractive and if they prefer an exploding collar round there neck instead of a traditional helmet remains to be seen. It is however a masterpiece in design and product development.

Check out the movies at Hövings web page to see how it works.

Höst sol / Autumn sun

IMG_1058

lördag 16 oktober 2010

Pays-Bas Cycle Chic

Vi kommer att göra en liten jorden runt med Cycle Chic här på Malmö Lund Cycle Chic med de senaste och bästa Cycle Chic fotona från hela världen. Vi börjar i Pays Bas i Nederländerna där Marleen just startat upp det senaste tillskottet i Cycle Chic familjen; Cycle Chic Pays-Bas.
Lovely Coordinated Green and Pink Cycle Chic!
Now That's True Flower Power! -Adding Some Life and Beauty to The Urban Jungle-

torsdag 14 oktober 2010

Cykling är politik / Biking is politics

Sydsvenskan hade en bra artikel om Till Koglin idag. Till Koglin forskar om Cykelns roll i sammhället. Hans slutsatser är självklara för alla som satt sig in i området. Att Cykling är sammhällsekonomiskt lönsant och att det är inte cykel mot bilism och kollektivtrafik utan att alla tjänar på att fler cyklar. Tyvärr verkar dessa slutsatser inte vara lika välkända bland politiker och stadsplanerare som de borde. Det gör goda exempel som Malmö, Lund, Köpenhmn och många fler desto viktigare liksom forskning som den som utförs av Till Koglin.

Sydsvenskan had a good article about Till Koglin today. Till Koglin is researching on the roll of biking in scociety. His conclusions are well known to all that have been studying this problem. That biking is saving society mney and that it is not biking against motoring or public transport instead everybody benefits from more bikes. Unfortunately these conclusions don't seem to bee as well known as they should among politicians and city planners. That makes good examples, such as Malmö, Lund, Copenhagen and many others even more important as well as research such as the one carried out by Till Koglin.

måndag 11 oktober 2010

torsdag 7 oktober 2010

Pauser vid Valvet / Pauses By the Vault

Valvet är en av Lunds mest trafikerade cykelkorsningar och passeras av ca 9400 cyklister om dagen. En del passar på att ta en välförtjänt paus. Det kan vara en kaffepaus eller en pusspaus.

"The Vault" is one of Lunds more trafficed bicycle intersections and is passed by around 9400 bikers a day. Some stop for a well earned brake. It could be a coffe brake och a kissing brake.
IMG_0575IMG_0580

Cykelön / Bikeisland

Ola Lindberg skickade mig denna fina bild på cykelön vid Malmö centralstation. Det är jag mycket tacksam för.

Skicka gärna favoritbilder ni vill ha publicerade på Malmö Lund Cycle Chic! malmo.lund.cyclechic(kanelbulle)gmail.com

Cykelstaden (Malmö)

måndag 4 oktober 2010

söndag 3 oktober 2010

Vit / White

IMG_0608

Vänner / Friends

IMG_0590
IMG_0343
IMG_0342

Extra stor cykelkorg / Extra large bicycle basket

Här är Sophie med sin cykel och en nymonterad extra stor cykelkorg.

Here´s Sophie with her bike and a newly mounted extra large bicycle basket.
IMG_0513