torsdag 7 oktober 2010

Pauser vid Valvet / Pauses By the Vault

Valvet är en av Lunds mest trafikerade cykelkorsningar och passeras av ca 9400 cyklister om dagen. En del passar på att ta en välförtjänt paus. Det kan vara en kaffepaus eller en pusspaus.

"The Vault" is one of Lunds more trafficed bicycle intersections and is passed by around 9400 bikers a day. Some stop for a well earned brake. It could be a coffe brake och a kissing brake.
IMG_0575IMG_0580

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar