torsdag 14 oktober 2010

Cykling är politik / Biking is politics

Sydsvenskan hade en bra artikel om Till Koglin idag. Till Koglin forskar om Cykelns roll i sammhället. Hans slutsatser är självklara för alla som satt sig in i området. Att Cykling är sammhällsekonomiskt lönsant och att det är inte cykel mot bilism och kollektivtrafik utan att alla tjänar på att fler cyklar. Tyvärr verkar dessa slutsatser inte vara lika välkända bland politiker och stadsplanerare som de borde. Det gör goda exempel som Malmö, Lund, Köpenhmn och många fler desto viktigare liksom forskning som den som utförs av Till Koglin.

Sydsvenskan had a good article about Till Koglin today. Till Koglin is researching on the roll of biking in scociety. His conclusions are well known to all that have been studying this problem. That biking is saving society mney and that it is not biking against motoring or public transport instead everybody benefits from more bikes. Unfortunately these conclusions don't seem to bee as well known as they should among politicians and city planners. That makes good examples, such as Malmö, Lund, Copenhagen and many others even more important as well as research such as the one carried out by Till Koglin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar