fredag 13 augusti 2010

Malmös cykelö/ The bicycle island of Malmö

Malmö har troligen världens största flytande cykelparkering. Den håller nu på att tömmas eftersom arbetet med att bygga om centralstationen håller på att avslutas och ordinarie cykelparkeringar börjar bli klara. Ftot är taget av Mikael på Copenhagen Cycle Chic. Fler foton från hans besök i Malmö finns här:
http://www.flickr.com/photos/16nine/sets/72157617325444483/

In Malmö you find the possibly largest floating bicycle parking lot in the world. It is now getting emptyed as the rebuilding of the central station is finishing and regular bicycle parking is getting finished. Foto is taken by Mikael from Copenhagen Cycle Chic. More Photos from his visits to Malmö is here
http://www.flickr.com/photos/16nine/sets/72157617325444483/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar