måndag 1 november 2010

Ny Design, Nytt Språk

Bloggen kommer att publiceras helt på Engelska framöver. Över hälften av besökarna är icke Svensktalande och det ser bättre ut med ett språk.
The blog will be published in English only from now on. More than half of the visitors is not Swedish speaking and it looks better with just one language.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar