fredag 27 augusti 2010

Äldre bilder från Malmö/Older pictures from Malmö

Jag hittade dessa utmärkta bilder på Malmö Museums hemsida.
I found these excellent pictures at Malmö museums homepage.

Gårdsinteriör med transportcykel.
Interior from a yard with a transport bicycle.

Dam med cykel, omkring 1930.
Lady with bike, around 1930.

Cyklister, de flesta från kockumsvarv efter arbetstidens slut, 1951.
Bikers, most of them from Kockums shipyard after work, 1951.

Arbetare anställda vid Kockums verkstäder inför semestern 1976.
Workers from Kockums workshop starting vacation in 1976.

1933, två män och en pojke på cykeltur.
1933, two men and a boy out biking.

Varvsarbetarna cyklar hem, 1950.
Shipyard workers biking home, 1950.

onsdag 25 augusti 2010

Cyklande hund/Biking Dog

Det är vitt med svarta prickar som gäller i höst.
White with black dots is hot this autumn.

tisdag 24 augusti 2010

fredag 20 augusti 2010

En kille på liten cykel.
A guy on a smal bike.

IMG_6912

torsdag 19 augusti 2010

Cykling är säkert/Biking is safe

Att cykla framställs ibland som ett farligt och osäkert sätt att förflytta sig. Uttryck som "oskyddad trafikant" är ett exempel på detta.

Utifrån olycksstatistik finns det inget belägg för att det skulle vara speciellt farligt att cykla. Under år 2009 dödades endast 20 cyklister i Sverige. Det totala antalet dödade i trafiken var 302. Totalt dödades 3045 personer i olika typer av olyckor under 2008. Cykelolyckor med dödlig utgång utgör alltså endast runt 0,7 % av det totala antalet dödsolyckor. Man kan också jämföra med antalet drunkningsolyckor. Under 2009 drunknade 82 personer i Sverige. Antalet drunknade var alltså mer än fyra gånger fler än antalet dödade cyklister.

Självklart är samtliga dessa dödsfall mycket beklagliga och förfärliga tragedier för dem som är anhöriga eller varit inblandade. Det hindrar inte att siffrorna tydligt visar att cykling är en aktivitet med mycket låg risk att dödas.

Även antalet skadade i olyckor med cykel är lågt. 2009 skadades endast 358 personer i cykelolyckor i Sverige. Det totala antalet skadade i trafikolyckor var 3460.

Det har blivit mycket säkrare att cykla under de senaste 40 åren. Under perioden 1970-2010 har antalet dödade i cykelolyckor minskat med 86%.
Även antalet skadade i cykelolyckor har minskat kraftigt under perioden 1970-2009. Minskningen i antalet skadade är 55%.

Biking is often refered to as an unsafe way of transporting yourself. Expressions like "unprotected road-user" are examples of this.

Judging from statistics of accidents there is no support for the view that biking is particularly dangerous. During 2009 only 20 bikers were killed in accidents. The total number of people killed in traffic accidents was 302. In all cathegorys of accidents 3045 persons were killed in Sweden during the year 2008. Deadly bike accidents constitutes only around 0,7% of the number of people killed in accidents.One can also compare with the numbers of people killed in drowning accidents. In 2009 82 persons were killed in drowning accidents in Sweden. The number of people drowned is more than four times greater than the number of people killed in bicycle accidents.

Needles to say all of these accidents are deplorable and terrible tragedies for all related or involved. This however does not stop the figures from clearly showing us that biking is an activity with very low risks og getting killed.

Also the number of wounded in bicycle accidents is very low. In 2009 only 358 persons were wounded in bicycle accidents in Sweden. The number of people wounded in all traffic accidents were 3460.

It has become much safer to bike during the last 40 years. In the period 1970-2009 the number of deadly bicycle accidents have fallen with 86%

Also the number of wounded in bicycle accidents have fallen sharply during the period 1970-2010. This fall equals 55%.

Källor/sources:

olycksstatistik. Trafikverket

Dödsorsaker 2008, Socialstyrelsen

Svenska Livräddningsällskapet

onsdag 18 augusti 2010

tisdag 17 augusti 2010

Idag regnar det men jag minns fortfarande sommaren 2010 när den var som bäst.
Today it is raining but I still remember summer of 2010 at its best.

IMG_7301

måndag 16 augusti 2010

De här killarna äger stan! I vart fall just i det här ögonblicket.
These guys own this town! At least in this particular moment.
IMG_6748

fredag 13 augusti 2010

Malmös cykelö/ The bicycle island of Malmö

Malmö har troligen världens största flytande cykelparkering. Den håller nu på att tömmas eftersom arbetet med att bygga om centralstationen håller på att avslutas och ordinarie cykelparkeringar börjar bli klara. Ftot är taget av Mikael på Copenhagen Cycle Chic. Fler foton från hans besök i Malmö finns här:
http://www.flickr.com/photos/16nine/sets/72157617325444483/

In Malmö you find the possibly largest floating bicycle parking lot in the world. It is now getting emptyed as the rebuilding of the central station is finishing and regular bicycle parking is getting finished. Foto is taken by Mikael from Copenhagen Cycle Chic. More Photos from his visits to Malmö is here
http://www.flickr.com/photos/16nine/sets/72157617325444483/

fredag 6 augusti 2010

Nyhet i Aftonbladet News in Aftonbladet

Cyklist påkörd av bil - blir själv åtalad
Biker hit by car - biker getts prosecuted